23 Th10 2015

Chính sách liệt kê của tripadvisor

Chính sách liệt kê của tripadvisor

Chúng tôi dịch lại bản chính sách liệt kê của tripadvisor để các bạn dễ hiểu hơn khi đăng ký thông tin lên tripadvisor

Địa danh

Chúng tôi liệt kê các điểm thường trú của khách du lịch. Tạm thời hoặc các điểm cần làm trong ngắn hạn (ví dụ: chợ cho nông dân, chợ tạm), mặt hàng duy nhất trên web, hoặc các dịch vụ như các lớp học hoặc dịch vụ thông tin có thể được liệt kê như là các nguồn lực mà không phải là các địa danh. Chúng tôi chấp nhận cả các liệt kê cho thuê thiết bị cho các hoạt động liên quan đến thể thao như xe đạp, ván lướt sóng, và xe tay ga. Chúng tôi không liệt kê các điểm cho thuê xe ô to, thuê các thiết bị điện tử (như là điện thoại, máy tính bảng, thiết bị định vị) hoặc các mặt hàng cá nhân như xe đẩy em bé, ô bãi biển, và camera.

Các địa danh phải có 1 tên chính thức, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Địa danh đó phải mở cửa/sẵn có cho khách hàng theo lịch làm việc thông thường. Giờ định trước hoặc thời gian khởi hành phải được công bố trên website hoặc được in trong brochure.

Các địa danh không cố định tại một vị trí cụ thể (ví dụ: tour hoặc du thuyền), và có thời gian khởi hành cụ thể, điểm xuất phát và các điểm đến (nếu có thể áp dụng) phải được hỗ trợ trên website hoặc trong brochure. Chúng tôi liệt kê các công ty có sản phẩm là tour trong ngày hoặc du thuyền chạy ngày.

Công ty du lịch cung cấp tour du lịch tư nhân có thể hội đủ điều kiện để được liệt kê nếu:

  • Công ty cung cấp tour du lịch trong ngày (không phải qua đêm hoặc nhiều ngày).
  • Công ty được cấp phép / công nhận bởi các quan chức thành phố hoặc du lịch địa phương.
  • Công ty có một trang web.
  • Chữ “Private” xuất hiện trong tên được liệt kê.
[stm_sidebar sidebar=”790″]