27 Th11 2016

Khi nào thì có được chứng chỉ xuất sắc của tripadvisor (Certificate of Excellence)

Khi nào thì có được chứng chỉ xuất sắc của tripadvisor (Certificate of Excellence)

Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc là gì?

Được lập ra năm 2010, Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc vinh danh các doanh nghiệp dịch vụ khách sạn liên tục mang lại dịch vụ tuyệt vời. Danh hiệu này được trao cho các cơ sở liên tục nhận được những đánh giá tuyệt vời của khách du lịch trên TripAdvisor trong năm qua. Các cơ sở nhận được Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc có ở khắp thế giới và đã liên tục mang đến trải nghiệm cao cấp cho khách hàng.

Ai đủ điều kiện nhận Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc?

Mọi nhà nghỉ, quán ăn và điểm du lịch trên toàn thế giới đều đủ điều kiện nhận Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc.

Làm thế nào để xác định doanh nghiệp đạt giải Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc?

Để xác định các doanh nghiệp đạt giải Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc, chúng tôi sử dụng rất nhiều nội dung do người dùng tạo. Nội dung này bao gồm xếp hạng đánh giá, xếp hạng tổng thể và số lượng cùng độ mới của đánh giá. Để đủ tiêu chuẩn nhận Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc, một doanh nghiệp trong ngành dịch vụ khách sạn phải:

  • Duy trì xếp hạng tổng thể trên TripAdvisor tối thiểu 4 trên 5
  • Có số lượng đánh giá tối thiểu (số lượng để đạt được thì lại là 1 phần của “thuật toán bí mật” của tripad 😉 )
  • Đã được liệt kê trên TripAdvisor trong tối thiểu 12 tháng

Mối quan hệ thương mại với TripAdvisor có ảnh hưởng đến Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc không?

Không, doanh nghiệp đạt giải Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc được khách du lịch xác định thông qua xếp hạng và đánh giá của họ trên TripAdvisor. Việc doanh nghiệp có mối quan hệ thương mại với TripAdvisor hay không, chẳng hạn như một nhà nghỉ có đăng ký Hồ sơ doanh nghiệp, không phải là một yếu tố khi xác định doanh nghiệp đạt giải.

ta-certificate-2016Cơ sở kinh doanh đạt giải Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc nhận được những lợi ích gì?

Các doanh nghiệp đạt giải Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc sẽ nhận được thông báo qua email vào ngày 25 tháng 5. Chúng tôi khuyến khích tất cả các doanh nghiệp đạt giải yêu cầu một bản in chứng chỉ và một nhãn dính cửa sổ công bố danh hiệu của họ (thật hoàn hảo để thu hút 75% khách du lịch TripAdvisor, những người có nhiều khả năng lưu trú tại một doanh nghiệp có sự xác nhận của TripAdvisor hơn).

Doanh nghiệp đạt giải cũng sẽ tự động nhận được huy hiệu Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc trên trang cơ sở kinh doanh của họ trên TripAdvisor.com.vn, cũng như quyền truy cập vào widget độc quyền Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc cùng các công cụ và mẹo quảng bá khác trong Trung tâm quản lý của TripAdvisor.

Tôi làm thế nào để quảng bá Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc của tôi?

Là doanh nghiệp đạt giải Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc, quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều tài nguyên quảng bá trong Trung tâm quản lý của quý vị và trên www.tripadvisor.com.vn/Excellence.

Tôi làm thế nào để yêu cầu bản in Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc?

Thật dễ dàng để yêu cầu bản in chứng chỉ của năm nay hoặc các năm trước. Dưới đây là cách thức:

  1. Đăng nhập Trung tâm quản lý.
  2. Di chuột qua menu Hồ sơ ở đầu trang, sau đó chọn Giải thưởng trong menu thả xuống.
  3. Nhấp vào “Nhận Huy hiệu của quý vị” bên cạnh widget Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc  của quý vị.
  4. Nhấp vào liên kết Chứng chỉ ở cuối trang.
  5. Điền vào biểu mẫu Yêu cầu Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc và nhấp vào nút Gửi yêu cầu.

Làm theo hướng dẫn ở trên và quý vị sẽ nhận được Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc qua đường bưu điện trong vòng 8 tuần.

Nguồn: lấy trực triếp trên tripadvisor.com.vn