03 Th7 2015

Phần mềm quản lý tour – thiết kế và tính giá tour

Phần mềm thiết kế và tính giá tour.

Được thừa hưởng lại toàn bộ phần kỹ thuật cũng như nghiệp vụ từ sản phẩm từ BIT Corp. Chúng tôi nâng cấp sản phẩm và đưa ra thị trường sản phẩm hoàn thiện và tiện dụng hơn cho khách hàng.

Một số tính năng chính của phần mềm.

  1. Quản lý dữ liệu đầu vào
  2. Quản lý thông tin nhà cung cấp
  3. Quản lý nguồn tour
  4. Quản lý thông tin khách sạn/tàu/nhà hàng/guides.
  5. Quản lý thông tin hành trình/dịch vụ cho tour cơ sở.
  6. Tính giá tour tariff.
  7. Thiết kế/tính giá tour để làm quotation – Customize tours.
  8. Điều hành tour
  9. Kế toán công nợ tour

Xem thêm slide giới thiệu tại: http://www.slideshare.net/thachvv/giai-phap-quan-ly-tour

Bạn có thể xem thêm chi tiết phần mềm quản lý tour tại đây: http://bitcorp.vn/product/phan-mem-quan-ly-tour.aspx