20 Th2 2017

GOOGLE và DJUBO thông báo về việc làm đối tác cho việc đặt phòng khách sạn

GOOGLE và DJUBO thông báo về việc làm đối tác cho việc đặt phòng khách sạn

JDUBO, một sản phẩm SAAS dựa trên điện toán đám mây cho các khách sạn và google đã làm đối tác của nhau để tăng các booking trực tiếp cho các khách sạn thông qua một sản phẩm gọi là FIREBALL

DJUBO đã bước vào một quan hệ đối tác cao cấp với Google dựa trên việc  chia sẻ hoa hồng, công ty cho biết trong một tuyên bố. Hãng cho biết thêm, DJUBO là công ty công nghệ khách sạn duy nhất ở Ấn Độ đã tiến hành hợp tác như vậy với Google. Google sẽ đưa ra một tầm nhìn cao cho các khách sạn khách hàng của DJUBO để đổi lấy một khoản hoa hồng cho Google với việc đặt phòng thành công.

Cho đến nay, Google chỉ có đối tác dựa trên “chi phí trả trên mỗi click” với các công ty công nghệ khác của khách sạn trong đó yêu cầu các khách sạn hoặc các đối tác công nghệ của họ để trả tiền cho Google cho mỗi nhấp chuột tại vị trí mà có công cụ đặt phòng của khách sạn.

Tất cả các khách hàng của DJUBO sẽ ngay lập tức được nhìn thấy trên các engine book phòng trực tiếp trên tất cả các nền tảng của Google như Google  Hotels, Google Maps, Google Business Listing …vv và sẽ được tính phí hoa hồng khi phòng được đặt. Google sẽ sử dụng các thuật toán độc đáo của họ và các công cụ trí tuệ nhân tạo để xử lý việc đấu thầu.

Sankalp Goel, đồng sáng lập và là giám đốc, DJUBO cho biết: “Một trong những mục tiêu DJUBO là tăng đặt phòng trực tiếp cho khách sạn với giá thấp hơn tỷ lệ hoa hồng OTA đặt nền tảng truyền thống trực tiếp cho khách sạn như các trang web thương hiệu, công cụ đặt phòng và các công cụ điều tra CRM góp phần 1% của việc đặt phòng  ở Ấn Độ mà DJUBO đã có thể kéo gần 7% đã được thông qua trên website SEO, widget so sánh giá cả, các mẫu trang web thân thiện với điện thoại di động và các đối tác khác. Với sự ra mắt của Fireball chúng tôi đang hy vọng sẽ làm tăng sự xâm nhập của đặt phòng trực tiếp hơn nữa”