10 Th2 2017

Kênh OTA nào khách sạn bạn nên sử dụng?

Kênh OTA nào khách sạn bạn nên sử dụng?

Dữ liệu sau đây được tổng hợp bởi Cloudbeds. Nó cho bạn thấy được các kênh OTA nào mà bạn nên sử dụng. Vì mỗi một kênh OTA có lợi thế về mặt thị trường riêng, công nghệ riêng và Commission khác nhau.

Bảng đối sánh, đưa ra cho bạn lựa chọn phù hợp nhất với bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn danh sách hơn 200 các site OTA khác nhau. Các bạn có thể download tại đây.