28 Th1 2018

Phân tích Đánh giá trên tripadvisor nhanh trong chưa đầy 5 phút

Phân tích Đánh giá trên tripadvisor nhanh trong chưa đầy 5 phút

Lần gần đây nhất quý vị có dư thời gian để hoàn thành mọi việc là khi nào? Nếu quý vị không nhớ, Bảng quản lý Đánh giá nhanh đã được thiết kế tập trung vào lịch trình của quý vị! Trong chưa đầy năm phút, quý vị có thể kiểm tra các chỉ số chính này để biết được hiệu quả hoạt động của các chiến dịch trước và lấy ý tưởng cho các chiến dịch mới. Quý vị không tin? Hãy truy cập www.tripadvisor.com.vn/ReviewExpress, chọn cơ sở kinh doanh của quý vị từ danh sách thả xuống và bắt đầu bấm giờ:

Phút 1: Tạo bản kiểm kê

Xem lại số liệu thống kê tích lũy về tổng số chiến dịch và email đã gửi, tổng số lượt mở và lượt nhấp chuột và tổng số đánh giá thu thập được. Chia số lượt mở cho tổng số email đã gửi đi để nhận được tỷ lệ mở trung bình. Ví dụ: tỷ lệ mở trung bình tại đây gần 30%. Sau đó, thực hiện phép tính tương tự cho số lượt nhấp chuột và đánh giá. Cuối cùng, hãy đảm bảo các con số này luôn có xu hướng tăng. Nếu không, hãy thử kết hợp các mẹo Đánh giá nhanh của chúng tôi để tăng các con số này.

Phút 2 &3: Cuộn qua các đánh giá gần đây

Xem các đánh giá gần đây để xem cơ sở kinh doanh của quý vị đang làm tốt những việc gì và những việc gì cần được chú ý. Đừng quên chú ý đến những đánh giá cần Phản hồi của ban quản lý sau này. Nếu quý vị không có đánh giá gần đây, bảng quản lý sẽ cung cấp một số mẹo để quý vị áp dụng cho các chiến dịch sau này.

Phút 4 &5: Kiểm tra số liệu thống kê của chiến dịch

Tính tỷ lệ mở (Số lượt mở / Số lượt gửi đi), tỷ lệ nhấp chuột (Số lượt nhấp / Số lượt gửi đi) và tỷ lệ trả về (Số lượt trả về / Số lượt gửi đi) cho ba chiến dịch gần đây nhất của quý vị. Kết quả có tốt hơn so với giá trị trung bình tổng thể của quý vị ở Bước 1 không? Nếu có, hãy tiếp tục phát huy.

Nếu tỷ lệ mở của quý vị có xu hướng giảm, hãy thử thay đổi dòng chủ đề hoặc gửi email gần với thời điểm khách khởi hành hơn để thư của quý vị phù hợp với họ hơn. Nếu vấn đề của quý vị là số lượt nhấp chuột, hãy thử gửi thư với nội dung cá nhân hơn cho khách. Nhưng đừng quên, tỷ lệ trả về giảm lại là một điều tốt vì điều đó có nghĩa là lượng email được gửi đi của quý vị đang tăng lên. Nếu đây không phải là trường hợp của quý vị, hãy tập trung vào việc xác minh các địa chỉ email của quý vị.

Đúng vậy! Trong vòng năm phút, quý vị sẽ sẵn sàng để gửi một chiến dịch Đánh giá nhanh khác được tối ưu hóa dựa trên các chiến dịch trước của quý vị (chỉ cần nhấp “Tiếp tục để gửi” để bắt đầu). Xem bảng quản lý Đánh giá nhanh tại www.tripadvisor.com.vn/ReviewExpress ngay hôm nay!

Có phải số lượt trả về, số lượt nhấp chuột VÀ số lượt mở mà quý vị nhìn thấy đã tăng gấp đôi?

Nếu đúng như vậy, đây là bảng tóm tắt phân tích email:

Lịch sử Đánh giá nhanh tổng thể của quý vị:

  • Tổng số chiến dịch: Số lần quý vị gửi các nhóm email đến khách bằng Đánh giá nhanh
  • Tổng số email đã gửi: Tổng số địa chỉ mà quý vị đã gửi thư
  • Tổng số lượt mở: Số lượng email Đánh giá nhanh mà người dùng đã xem
  • Tổng số lượt nhấp chuột: Số lượng người đã thực hiện hành động trên tất cả các email

Đối với mỗi chiến dịch:

  • Số lượt gửi đi: Số lượng địa chỉ đã được gửi thư
  • Số lượt mở: Số lượng email đã được xem trong chiến dịch
  • Số lượt nhấp chuột: Số lượng người đã thực hiện hành động trên một email chiến dịch riêng lẻ
  • Số lượt trả về: Số lượng email không gửi được

Nguồn Tripadvisor